12 वीच्या इंग्रजी विषयाच्या प्रश्नपत्रिकेमधे 6 गुणांच्या चुका; प्रश्नांऐवजी छापून आलीत चक्क ‘मॉडेल आन्सर’ (Model Answer)

12 वीच्या इंग्रजी विषयाच्या प्रश्नपत्रिकेमधे 6 गुणांच्या चुका; प्रश्नांऐवजी छापून आलीत चक्क ‘मॉडेल आन्सर’ (Model Answer)

English question Paper Letest News
Aurangabad :- विध्यार्थी मिञांनो चक्क इंग्लिश विषयाच्या आजच्या तुमच्या प्रश्नपत्रिकेत A-3,A-4, A-5 या तीनही कृतींमध्ये प्रश्नांच्याऐवजी चक्क उत्तरे छापून आलेली आढळुन आली आहे. आणि त्यामुळे सर्व विद्यार्थी संभ्रमावस्थेत सापडले.

12 वीची इंग्रजी या विषयाच्या प्रश्नपत्रिकेत 6 गुणांच्या झाल्या चुका; तर प्रश्नांऐवजी छापून आलेली दिसली चक्क ‘मॉडेल आन्सर’ तर आजच्या इग्रजीच्या प्रश्नपत्रिकेत a-3,a-4, a-5 या तीनही कृतींमध्ये प्रश्नांच्याऐवजी चक्क उत्तरे ही छापून आलेली. तर त्यामुळे सर्व विद्यार्थी हे संभ्रमावस्थेत सापडले आहेत.

12 वी बोर्डाच्या इंग्रजी या विषयाच्या प्रश्नपत्रिकेमधे 6 गुणांच्या चुका हया ; प्रश्नांच्याऐवजी छापून आली चक्क ‘मॉडेल आन्सर’ तर आज इयत्ता बारावीच्या इंग्रजी या विषयाच्या प्रश्नपत्रिकेमधे ६ गुणांसाठी विचारलेल्या प्रश्नांऐवजी चक्क उत्तरेच छापून आलेली आहेत. तर दरवर्षीच आढळून येणाऱ्या या सर्व चुकांमुळे तर इंग्रजी या विषयाच्या कृतिपत्रिकेत गोंधळ हा होणे हे नित्याचेच झाले आहे असल्याची चर्चाही पब्लिक मधे होऊ लागली आहे.

तर फेब्रुवारी २०२३ यावर्षीच्याच बोर्डाच्या परीक्षा 21 फेब्रुवारीपासून सुरू झालेल्या असून पहिला पेपर हा इंग्रजी या भाषेचा होता. तर इंग्रजी विषयाकरिता 80 गुणांची कृतिपत्रिका ही असते. तर त्यात प्रश्न क्रमांक 3 मध्ये 14 गुणांसाठी कवितेवर आधारित प्रश्न हे विचारले जातात. तसेच आजच्या या प्रश्नपत्रिकेत a-3,a-4, a-5 या तीन कृतींमध्ये तर प्रश्नांऐवजी चक्क उत्तरे छापून आलेली दिसली. तर त्यामुळे सर्व विद्यार्थी हे संभ्रमावस्थेत सापडले आहेत. तर काही विद्यार्थ्यांनी तर गोंधळून प्रश्नांची उत्तरे ही लिहिलीच नाहीत. तर सूत्रांनी दिलेल्या माहितीच्या नुसार, बोर्डाने तयार केलेल्या या तर या ‘मॉडेल आन्सर’ मधील a-३, a-४, a-५ तर ही उत्तरे सूचानासह जशीच्या तशीच कृतिपत्रिकेत छापून ही आलेली आहेत.

कृतिपत्रिकेतील या मोठ्या चुकीच्या प्रश्नांमुळे सर्व विद्यार्थ्यांचा वेळ हा वाया जाऊन त्यांचे शैक्षणिक नुकसान हे झालेले आहेत. तर बोर्डाने सर्व विद्यार्थ्यांना इंग्रजी या विषयात सरसकट 6 गुण द्यावेत,म्हणून अशी मागणी ही औरंगाबाद येथील इंग्रजी या विषयाचे कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षक जय सावंत यांनी केली आहे.

Leave a Comment