शासनाचा निर्णय ! राज्य कर्मचाऱ्यांना मिळणार आहे महागाई भत्ता थकबाकीची रक्कम रोखीने !

राज्य शासनाचा निर्णय:-

आपल्या राज्य शासन सेवेत कार्यरत शासकीय , सेवानिवृत्त कर्मचारी आणि तसेच त्याचबरोबर इतर पात्र असणारे आपले शिक्षक ,शिक्षकेत्तर कर्मचारी यांना महागाई भत्ता थकबाकीची ही रक्कम प्राप्त होणार असे मुख्यंत्र्यांनी सांगितले आहे . ४% चार टक्के डी.DA वाढीबाबत नेमकेच आत्ताची क्षणांतील सर्वात मोठी आनंदाची ही अपडेट आपल्या समोर आलेली आहे .

4% चार टक्के महागाई भत्ता फरकाची रक्कम रोखीने :-

आपल्या राज्य कर्मचाऱ्यांना केंद्र सरकारच्या धर्तीवर जुलै महिना 2022 ची DA डी.ए वाढ अद्याप आता पर्यंत लागु करण्यात आलेली नाही असे कळते आहे . व तसेच परंतु आपल्या कर्मचाऱ्यांना सदरचा वाढीव महागाई भत्ता हा वाढ जानेवारी janevari 2023 मध्ये लागु होण्याची शक्यता आहे .

आणि तसेच माहे जुलै 2022 पासुन 4% चार टक्के वाढ म्हणजेच आपल्या राज्य कर्मचाऱ्यांना जुलै 2022 मध्ये एकुण ३८% या 38 टक्के दराने लागु होईल . आणि यामुळे सदर जुलै ते अद्यापर्यंतची DA डी.ए फरकाची रक्कम कर्मचाऱ्यांना रोखीन अदा करण्यात येणार आहे असे समोर येत आहे.

व मिडीया रिपोर्टनुसार आपल्या राज्य कर्मचाऱ्यांना महिना जानेवारी 2023 पासुन सदर वरील नमुद कालावधी मधील वाढीव DA डी.ए वाढ लागु करण्यात येणार असल्याने आपल्या राज्य कर्मचाऱ्यांना जुलै ते डिसेंबर या कालावधी मधील डी.ए फरकाची रक्कम रोखीने देण्यात येईल असेही समोर येत आहे .

Leave a Comment