HSC Exam’s: परीक्षांच्या केंद्रावर मोबाईल नाहीच, तर केंद्र परिसरामधिल दुकानेही, व शॉप बंदच राहणार

HSC Exam’s: No Mobile Phones at Exam Centers, Shops in the Center premises will remain closed

तर विद्यार्थ्यांनो आजच्या दिवसापासून बारावी परीक्षेस होणार प्रारंभ; म्हणुनच पोलिसांचा विशेष असा बंदोबस्त हा तैनात असणार आहे.

Maharashtra : सर्वच शहरानसोबतच पुर्ण जिल्ह्यात आजच्यापासून सगळीकडे बारावीच्या परीक्षेला प्रारंभ , सुरूवात ही होत आहे. आणि म्हणूनच या निमित्ताने तर सर्वच शहर आणि ग्रामीण या सर्व पोलिसांनी सर्वच परीक्षा ही केंद्रांवर विशेष असा पोलिस बंदोबस्त हा तैनात ठेवण्यातच आलेला आहे. तर म्हणूनच परीक्षाच्या केंद्रावर मोबाईलला बंदीही घालण्यात आलेली असून केंद्रांच्या परिसरामधील दुकाने व शॉप हे बंद ठेवण्यात येणार आहेतच. आणि तसेच परीक्षा केंद्र हे परिसरामधे कलम १४४ हे लागू करण्यात आलेला आहे.

तसेच महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक या शिक्षण मंडळाच्यामार्फत या जिल्ह्यात 21 फेब्रुवारी ते 21 मार्च 2023 या कालावधी मधे इयत्ता बारावीची आणि तसेच 2 मार्च ते 25 मार्च 2023 या कालावधीमधे इयत्ता दहावीची परीक्षा ही घेण्यात येणार आहे. आणि तसेच परीक्षा ही शांततेत तसेच सुरळीतपणे पार पाडण्याच्या साठी व तसेच कायदा आणि सुव्यवस्थाही राखण्याच्यासाठी सर्व परीक्षा केंद्र आसलेल्या शहरामधे परीक्षा ही केंद्राच्या 100 मिटर एव्हढ्या परिसरामधे 21 फेब्रुवारी ते 25 मार्च 2023 या कालावधीमधे सकाळी 10 ते सायंकाळी 6:30 फौजदारी संहिता हे 1973 चे कलम आणि तसेच 144 चे आदेश हे लागू करण्यात आलेले आहेत.

तर या कालावधीमधे फौजदारी संहिता 1073 चे कलम हे 144 अन्वये तर सकाळी 10 ते सायंकाळी 6:30 वाजे पर्यंत ही परीक्षा केंद्राच्याभोवती 100 मीटर एव्हढ्या परिसरामधे असलेली ही झेरॉक्स केंद्र, फॅक्स, ई-मेल, इंटरनेट, मोबाईल फोन, वायरलेस सेट, ट्रान्झिस्ट्रर यांचा सर्वांचा वापर हा अजिबातच करण्यास बंदी आहे. आणि तसेच संबंधित अश्या शासकीय व अधिकारी आणि कर्मचारी यांना सर्वाँना त्यांचे सर्व परीक्षेशी संबंधित कर्तव्य हे चोखपणे, आणि कोणताही अडथळा हा अथवा उपद्रवन होता बजावता यावे असेपण पोलिसांनी सविस्तपणे कळविले आहेत.

परीक्षा केंद्रावर वाहनांना असणार आहे बंदी…

तर या कालावधीमधे परीक्षाच्या केंद्राच्या परिसरामधे कोणत्याही प्रकारच्या घोषणा या देता येणार नाहीत. तर परीक्षा केंद्राच्या परिसरा मधे शांततेला बाधा ही निर्माण होईल असे कृत्यही अजिबातच करता येणार नाहीत. व तसेच परीक्षाच्या केंद्रावर कोणत्याही वाहनास प्रवेशास मनाई ही राहीलच. आणि परीक्षेच्या संबंधित नसलेल्या सर्व व्यक्तींना परीक्षाक्या केंद्रात प्रवेश हा नसेल आणि तर केवळ संबंधित या परीक्षाच्या केंद्रावर नेमणूक ही केलेले मुख्याध्यापक, कर्मचारी, शासकीय या कामावरील अधिकारी व तसेच कर्मचारी आणि संबंधित शाळेचे मुख्याध्यापक, आणि उमेदवार यांनाच परीक्षा केंद्रामध्ये प्रवेश हा राहणार आहे.

आणि तसेच सदरचा आदेश व परीक्षाच्या केंद्रावर काम करणारे अधिकारी व तसेच , कर्मचारी, परीक्षार्थी ,परीक्षा केंद्रावर निगराणी करणारे सर्व अधिकारी आणि पोलीस अधिकारी, तसेच अंमलदार यांना सर्वाँना परीक्षेच्यासंबंधी कर्तव्य हे पार पाडण्याच्या या अनुषंगाने लागू ही राहणार नाही. व परंतु भ्रमणध्वनीचा वापर हा केवळ केंद्र संचालक व दक्षता बैठक यांनाच करता येनार आहे तसेच इतर सर्वांना भ्रमणध्वनी वापरास बंदी ही असेल .

Leave a Comment