Land Record : आपल्या वडिलांनी विकलेली जमीन अशी मिळणार परत, फक्त 2 दिवसात बघा सविस्तर महिती

Land Record: You will get back the land sold by your father, see detailed information in just 2 days

जमिनीच्या हस्तांतरणाची वाटणी पत्र (Land For Sale) जमीन विक्री साठी हे आता फक्त १०० रुपयांचे करता येणार आहेत. त्यासाठी {land for sale} शासनाकडून एक परिपत्रक काढण्यात आलेले होते. {land for sale} परंतु या सदरच्या परिपत्रकामधे यावेळी मोठ्याश्या प्रमाणामध्ये बदल हे करण्यात आलेले आहेत. आणि अशाचप्रकारचे वाटणीपत्रही करण्यासाठी आपल्या महाराष्ट्रामधील बऱ्याचशा आपल्या शेतकरी या वर्गामध्ये संभ्रमावस्था ही निर्माण झालेली होती.

शासनाचे परिपत्रक हे सर्वात शेवटी दिलेले आहेत.

तसेच जमीन वडिलांकडून मुलांकडे आणि किंवा मुलीकडे तसेच किंवा आईकडून मुलांकडे किंवा मुलिंच्या नावावर जमीन (land for sale) हस्तांतरण हे करण्यासाठी मुद्रांक शुल्क हे भरावे लागत असल्यामुळे आपल्या शेतकऱ्यांना खुपचं मोठ्याश्या प्रमाणामधे आर्थिक बोजा हा अती सहन करावा लागत असे,{land for sale} व परंतु आता तर आपल्या महाराष्ट्र या शासनातर्फे आदेश काढण्यात आलेले असून हिंदू कुटुंब पद्धती या नुसार वडिलांची अथवा आईची जमीन ही त्यांच्या मुलानमध्ये वाटणीपत्र हे करीत असताना आपल्या महाराष्ट्र महसूल या अधि-नियम 85 या नुसार आपल्या तहसीलदारांना संबंधित अधिकार पण देण्यात आलेले आहे.

(Land For Sale) या अधिकाराचा पुरेपूर वापर हा करूनच १०० रुपयांच्या (Land For Sale) या स्टॅम्पवर हे अधिकृत वाटणी पत्र व ग्रेट विभाजनही करून देण्यास कसलीच हरकत नसल्याचे सगळ्यांच्या निदर्शनास ही आणून देण्यात आलेले आहेत.(Land For Sale) व त्यामुळेच आपल्या महाराष्ट्र या महसूल अधिनियम कलम 85 याच्या नुसार येणाऱ्या तर तसेच रक्ताच्या नात्यातील हस्तांतरणाची ही प्रकरणे तात्काळ आणि लवकरात – लवकर ही निकाली (Land For Sale) काढावीतच अशा सूचना पण आपल्या शासनातर्फे तहसीलदारांना देण्यात आल्या आहेतच.

वडिलो-पार्जित जमीन ही नावावर होणार फक्त निशुल्क |शून्य फीस | रुपयात तर फक्त असा करा हा अर्ज….

➡️येथे क्लिक करून पाहा👀👈

Leave a Comment