Maha Tait Recruitment महत्त्वाच्या सूचना 2023 पवित्र पोर्टल maha teacher recruitment 2023

Maha Tait Recruitment महत्त्वाच्या सूचना 2023 पवित्र पोर्टल maha teacher recruitment 2023

MahaRecruitment TAIT 2023 Pavitra Portal – ‘शिक्षक’ हा शब्द ज्ञानाचे प्रतिनिधित्व करतो;  शिक्षकाकडून शिकवलेल्याकडे ज्ञानाचे हस्तांतरण.  किंबहुना, माणसाला जीवनात घडवणारा पाया हा त्याच्या शिक्षकाकडून मिळालेल्या ज्ञानावर आधारित असतो.  आपल्या मानसिक जडणघडणीत महत्त्वाची भूमिका बजावणारे आपल्या पालकांशिवाय दुसरे कोणी असेल तर ते आपले शिक्षक आहेत.  आम्ही सर्व विद्यार्थी म्हणून ज्या शिडीवर चढतो त्या सकारात्मक आणि प्रेरणादायी भूमिकेला  श्रद्धांजली अर्पण करतो.

शिक्षक अभियोग्यता व बुद्धिमत्ता चाचणी २०१७ दिलेल्या उमेदवारांना मुलाखतीसह पदभरती प्रकारांद्वारे १९६ खाजगी व्यवस्थापनातील इ.६ वी ते इ. १२ गटातील रिक्त पदांचे प्राधान्यक्रम भरण्यासाठी दिनांक १३/०४/२०२३ पासून दिनांक २५/०४/२०२३ पर्यंत सुविधा देण्यात आलेली आहे. 👉 196 व्यवस्थापनांच्या मुलाखतीसह पदभरतीसाठी उमेदवारांनी प्राधान्यक्रम देण्याबाबतचा टॅब उपलब्ध करून देण्यात आलेला आहे. #TAIT शिक्षक भरती उमेदवारांनी आपले पसंतीक्रम लॉक करून घ्यावेत. MahaRecruitment TAIT 2023

१. सदरची सुविधा वर्ष २०१७ मध्ये शिक्षक अभियोग्यता व बुद्धिमत्ता चाचणी दिलेल्या उमेदवारांसाठीच आहे.

२. पवित्र पोर्टलमार्फत दिनांक १५/११/२०२२ ते ७/१२ /२०२२ या कालावधीमध्ये १९६ व्यवस्थापनांच्या रिक्त पदांसाठी उमेदवारांकडून प्राधान्यक्रम घेण्यात आलेले होते. परंतू तांत्रिक कारणास्तव त्यावर पुढील प्रक्रिया पूर्ण होऊ शकत नाही. त्यामुळे या व्यवस्थापनांसाठी उमेदवारांकडून नव्याने प्राधान्यक्रम घेण्यात येत आहेत.

३. यापूर्वी १९६ व्यवस्थापनांच्या पदभरतीस इच्छुक असलेल्यांनी प्राधान्यक्रम नोंदविलेले असतील त्यांनीही नव्याने प्राधान्यक्रम नोंद करणे आवश्यक आहे.

४. यापूर्वी दिनांक ७/७/२०२२ च्या सूचनांनुसार स्वप्रमाणपत्र अपडेट केलेले आहेत परंतु तांत्रिक कारणास्तव काही उमेदवारांचे स्वप्रमाणपत्र अपडेट केलेले दिसून येत नसतील तर त्यांनी ते स्वप्रमाणपत्र अपडेट करावेत. ५. दिनांक १५/११/२०२२ रोजी पोर्टलवर दिलेल्या सूचनांनुसार प्राधान्यक्रम लॉक करण्याची कार्यवाही करावी.

६. प्राधान्यक्रम Generate करून lock करतेवेळी उमेदवारांनी आपल्या शैक्षणिक व व्यावसायिक अर्हतेनुसार आपण पात्र असलेलेच प्राधान्यक्रम lock करावेत.

७. काही तांत्रिक बाबीमुळे अपवादात्मक प्रकरणी Generete झालेले प्राधान्यक्रम उमेदवारांच्या शैक्षणिक व व्यावसायिक अर्हता इत्यादिंशी सुसंगत नसेल तर असे प्राधान्यक्रम उमेदवारांनी lock करू नयेत.

८. ज्या उमेदवारांनी यापूर्वी स्व प्रमाणपत्रामध्ये व्यावसायिक अर्हतेची नोंद करताना Degree मध्ये न करता certificate मध्ये केली असेल त्यांनी अशी नोंद Degree मध्ये करावी. उदा. B.Ed. ही अर्हता Degree मध्ये करणे आवश्यक आहे.

९. उमेदवारांना संगणक अर्हतेची नोंद करण्यासाठी Professional qualification type यामध्ये certificate या शीर्षकाखाली सुविधा दिलेली आहे. तेथे MSCIT ची सुविधा आहे, त्याशिवाय अन्य अर्हता नोंद करावयाची असल्यास Other निवड केल्यानंतर CCC etc सारखी संगणक अर्हता नोंद करता येईल. संगणकाशिवाय अन्य कोणत्याही D.Ed./B.Ed./B.P.Ed.यासारख्या अर्हता Other मध्ये नोंद करू नयेत. अश्या नोंद केल्यास त्या विचारात घेतल्या जाणार नाहीत.

१०. या १९६ व्यवस्थापनांच्या इ. ६ वी ते इ. १२ वी या गटातील रिक्त ज्या उमेदवारांनी पदासाठी कळविल्यानुसार यापूर्वी https://mahateacherrecruitment.org.in या संकेतस्थळावर स्व प्रमाणपत्र पूर्ण (Self Certified) आहे, त्यांनाच प्राधान्यक्रम उपलब्ध होतील.

११. ज्या उमेदवारांनी यापूर्वी https://mahateacherrecruitment.org.in या संकेतस्थळावर स्व प्रमाणपत्र पूर्ण केलेले नाही, त्यांनी सर्व प्रथम आपले स्व प्रमाणपत्र पूर्ण (Self Certified) करावे, त्यानंतरच त्यांना प्राधान्यक्रम उपलब्ध होऊ शकतील.

१२.लॉगीन करण्यासाठी पूर्वी नोंद असलेला mobile क्रमांक बदलला/हरवला असेल तर नजीकच्या शिक्षणाधिकारी प्राथमिक/माध्यमिक यांचेकडे उमेदवाराच्या ओळखीचा पुरावा दाखवून mobile क्रमांक बदल करून घेता येईल.

१३. उमेदवारांना त्यांचा TAIT – २०१७ चा परीक्षा क्रमांक माहित नसल्यास नजीकच्या (SED_TAIT_XXXXXXX) शिक्षणाधिकारी प्राथमिक/माध्यमिक यांचेकडे उमेदवाराच्या ओळखीचा पुरावा दाखवून परीक्षा क्रमांक प्राप्त करून घेता येईल.

१४. TET मध्ये mismatch येत असेल तर आपण निवडलेल्या जिल्ह्याचे शिक्षणाधिकारी प्राथमिक / माध्यमिक जिल्हा परिषद यांना तुमच्या ‘ओळखीच्या’ पुरावा दाखवून हा mismatch दूर करता येईल.

नोकरी विषयी आणि शैक्षणिक , योजना, शेतकरी सरकारी योजना या सर्व updates करीता आमच्या वेबसाईटला फॉलो करा आणि तसेच बुकमार्क सुद्धा करा आमच्या टेलिग्राम आणि व्हॉट्सॲप ग्रुपला जॉईन करा म्हणजे कोणतीही सरकारी नोकरी, योजना, शेतकरी योजना सर्व updates तुम्हाला सर्वात पहिले तुमच्या पर्यंत पोहचेल.

⭐व्हॉट्सॲप ग्रुपला जॉईन करा येथे क्लिक करा

⭐टेलिग्राम ग्रुपला जॉईन करा – येथे क्लिक करा

Q.1 =  महा टेट Tait भरतीसाठी प्राधान्य क्रम महत्वाच्या तारखा?

उत्तर :१३/०४/२०२३ पासून दिनांक २५/०४/२०२३ पर्यंत सुविधा देण्यात आलेली आहे.

Q.2= महा टेट Tait भरतीसाठी एकूण रिक्त जागा किती आहेत?

उत्तर : 👉 196


1 thought on “Maha Tait Recruitment महत्त्वाच्या सूचना 2023 पवित्र पोर्टल maha teacher recruitment 2023”

Leave a Comment