आता दुधाळ गाय व म्हैस गट वाटप या योजनेच्या अंतर्गत भेटणार शेतकऱ्यांना त्तीप्पट रक्कम बघा लगेच MAHABMS BENEFICIARY LIST : 2023

Now the farmers will get three times the amount under this scheme of milk cow and buffalo group allocation, see immediately MAHABMS BENEFICIARY LIST : 2023

MAHABMS BENEFICIARY LIST 2023 : शेतकरी मित्रांनो गाय आणि म्हैस गट वाटप बघा माहिती : नमस्कार प्रिय शेतकरी बांधवांनो, पहा तर आपल्या प्रिय शेतकऱ्यांसाठी खुपच मोठी आणि आनंदाची {News } बातमी आहे. आणि तसेच कारण 31 जानेवारी 2023 या दिवशी (CM) मुख्यमंत्री आणि एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षस्थानी पार पडलेल्या आपल्या मंत्रीमंडळ बैठकीमधे त्यांनी शेतकऱ्याच्या हिताचे निर्णय हे घेण्यात आलेले आहेत. व तसेच याच अनुषंगाने आपल्या राज्यातील दुध उत्पादन वाढवण्याकरीता चालना ही मिळावी याच करिता दुधाळ या जनावरांचे गट वाटप करावयाच्या ते विविध राज्यस्तरीय आणि तसेच जिल्हा व वार्षिक या योजनांमधील प्रति दुधाळ व जनावरांच्या खरेदी विक्री किंमतीत वाढ करण्याचा निर्णय सदर मंत्रीमाडलाच्या बैठकीमधे घेण्यात आलेला आहेच.
MAHABMS BENEFICIARY LIST 2023.

आणि पुन्हा तसेच यापूर्वीच्या योजनेमधे आता तर काळानुसार पुर्ण बदल करण्यात आलेले आहे. आणि या आधिच्या किंमती – नुसार प्रती दुधाळ देशी व संकरीत या गायीची रक्कम ही आता 40,000 रूपये.आणि या ऐवजी वाढीव या दराने 70,000 रूपये.आणि पुन्हा यासह म्हशीची किंमत ही 40,000 रूपये. ऐवजी 80,000 रूपये. व इतकी करण्यात ही आलेली आहे. आणि या योजनेच्या अंतर्गत या राज्य-स्तरीय सर्वसाधारण, अनुसूचित जाती, व उपयोजना अंतर्गत आणि पुन्हा तसेच जिल्हा वार्षिक या नावीन्यपूर्ण जनजागृती क्षेत्र उपाय या योजनेच्या अंतर्गत 6 किंवा 4 किंवा 2 दुधाळ या जनावरांच्या गटाच्याऐवजी निवडलेल्या ह्या लाभार्थ्यांना आणि किंवा 2 दुधाळ या देशी किंवा संक्रीत या गायी किंवा म्हशी गटाचे वाटप हे होणारच आहेत. MAHABMS BENEFICIARY LIST 2023.

या योजनेच्या अंतर्गत आपल्या राज्यातील मुंबई व मुंबई उपनगर हेच जिल्हे वगळता या संपुर्ण राज्यात या योजने करिता सर्वांना मान्यता प्राप्त झालेली आहेत.

मराठवाडा पॅकेज नुकसान देशी किंवा संक्रीत या गायीची किंमत ही यापूर्वीची 51,000 रूपये. या ऐवजी आता तर 70,000 रूपये. आणि तर म्हशी करिता रक्कम ही 61,000 रूपयाहून 80,000 हजार एव्हढी करण्यात आलेली आहेत. आणि याच नुसार सगळ्या लाभार्थ्यांना जनावराचे गट वाटप करण्याचा निर्णय हा आपल्या मंत्रीमंडळ या बैठकीत झालेला आहे. आणि यापूर्वीच विविध या योजनाच्या अंतर्गत तसेच कडबा कुट्टी, गोठा, खाद्य, हे साठवून निवारा आणि बांधकाम या करिता देण्यात येणार अनुदान करण्यात आले आहे. आता फक्त दुधाळ जनावराच्या गट वाटपा करिता अनुदान देण्यात येईल.Mahabms Beneficiary List 2023

Leave a Comment