महाराष्ट्रातील ‘या’ १४ जिल्ह्यांमधील सर्व रेशन कार्डधारकांना धान्याच्या जागी भेटणार पैसे

All ration card holders in ‘these’ 14 districts of Maharashtra will get money in lieu of food grains

Maharashtra:- आपल्या महाराष्ट्रामधील सर्व शेतकरी आत्महत्याग्रस्त आसलेल्या १४ जिल्ह्यांतील केशरी-रेशन कार्डधारकांकरीता खूप महत्त्वाचा निर्णय हा आपल्या राज्य सरकारने जाहीर केलेला आहे. तर महाराष्ट्र राज्यामधील
[औरंगाबाद, जालना, नांदेड, बीड, उस्मानाबाद, परभणी, लातूर, हिंगोली, अमरावती, वाशिम, अकोला, बुलढाणा तसेच, यवतमाळ] व वर्धा या सर्व १४ जिल्ह्यांतील केशरीरेशन कार्डधारकांसाठी फक्त हा नियम लागू असणार आहेत.

तसेच या निर्णयाच्यानुसार, जानेवारी 2023 या महिन्या पासून महाराष्ट्रातील या १४ जिल्ह्यांतील केशरीरेशन कार्डधारकांना अन्नधान्याच्याजागी दरमहिना प्रत्येक लाभार्थी 150 रुपये एवढी रक्कम ही आपल्या सरकार तर्फ देण्यात येणार आहेत.

तर मिञांनो या योजनेच्या अंतर्गत देण्यात येणारी ही रोख रक्कम ही आपल्या सर्व महिला कुटुंब प्रमुखाच्या आधार कार्डशी लिंक असलेल्याच बँक खात्यातमधे जमा होणार आहे.

तसेच केशरीरेशन कार्डधारक म्हणजेच (एपीएल) व म्हणजेच- दारिद्र्य रेषेवरील कार्ड याच लाभार्थ्यांकरीता हा निर्णय लागू असणार आहे.

नवीन योजना आणण्याचे कारण 🔻🔻🔻खाली पहा
तर याआधी आपल्या केशरी रेशन कार्डधारक आणि तसेच आपले सर्व शेतकऱ्यांना प्राधान्य या गटातील कुटुंब लाभार्थ्याप्रमाणे दरमहिना प्रतेक सदस्य ५ किलो अन्नधान्य, तसेच ज्यामधे २ रुपये किलो ईतके गहू व ३ रुपये किलो ईतके तांदूळ हे तेंव्हा देण्यात येत होते.

खालील लिंक वर क्लिक करून सर्व माहिती बघा

👇👇👇👇👇👇

रेशन कार्डचा नंबर हा ऑनलाईन प्रकारें सविस्तपणे कसा बघायचा?

तर यासाठीच महत्त्वाच्या असलेल्या सर्व अन्नधान्याची खरेदी केंद्र ही आपल्या सरकारच्या[ non-national food security act ] तर या योजनेच्या अंर्तगत ही करण्यात येतच होती.

मात्र पण आता या योजनेच्याअंतर्गत गहू आणि तांदूळ ही उपलब्ध होणार नसल्याचं आपल्या भारतीय या अन्न महामंडळाला आपल्या या राज्य सरकारला कळवलेलं आहे. तर म्हणूनच त्यामुळेच आपल्या राज्य सरकारनं सर्व लाभार्थ्यांना थेटच रक्कम ही देण्यासाठीची योजनाही सुरू करण्याचा निर्णय हा घेतलेला आहे.

पहा पुढें अंत्योदय गट व प्राधान्य गट
आपल्या केंद्र शासनाच्या किमानच सर्व सामायिक आणि कार्यक्रमाच्या अंतर्गत सर्व गरिबांना मुख्यतः या केंद्रस्थानी ठेवूनच दारिद्रयरेषे खाली असल्या कार्ड धारकांनाच्या सर्व कुटुंबांना सवलतीच्या दराने अन्नधान्य पुरवण्याची परिपुर्ण योजना ही आपल्या अवतीभोवती महाराष्ट्रातमधे 1 जून 1997 पासूनच सुरू करण्यात आलेली.

तर या योजनेंच्या आतर्गत आपल्याला सुरुवातीला गरीब या कुटुंबाला दरमहिना 10 किलो एव्हढे अन्नधान्य है प्रचलित दराच्या अर्ध्या किंमतीमधे उपलब्ध करून दिले जात होतं. आणि यात प्रामुख्यानं गहू व तांदूळ दिले जातात .

1 फेब्रुवारी 2014 या तारखेपासून आपल्या सर्व राज्यात राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा या कायद्याची अंमलबजावणी ही सुरू झालेली. तर त्यानुसारच आपल्या सर्व लाभार्थ्यांचे व अंत्योदय गट व प्राधान्य गट हे अशे [दोन गट ] करण्यात आलेले.

तर या अंत्योदय गटांच्या या पुर्णता लाभार्थ्यांना दरमहिना हा 35 किलो अन्नधान्याचं वाटप हा करण्यात येतं, आणि तर या प्राधान्य गटाच्या सर्व लाभार्थ्याना दरमहिना प्रतिव्यक्ती ५ किलो असे अन्नधान्याचं वाटप हे करण्यात येतं होत.

मोफत धान्य की पैसे काय आहे सविस्तर?
आपल्या पुणे येथील गोखले अर्थशास्त्र या संस्थेतील आपले डॉ. धनंजयराव गाडगीळ शाश्वत हे ग्रामविकास केंद्राचे समन्वयक आणि पुन्हा तसेच आपले डॉ. कैलास बवले यांच्या सर्वांच्या मते, (एखाद्याला गरज असेल तर आणि तेव्हाच त्याला धान्य देणं महत्त्वाचं आहे.) मात्र पण, जरका एखाद्याला धान्यके मिळतही असेल व तोते वापरतच नसेलच आणि त्याची विक्री करत असेल तर अशा या परिस्थितीत धान्य देणं त्यांना उपयोगाचंच नाही.

म्हणूनच सर्वच आपल्या सरकारद्वारे “अशावेळी त्याव्यक्तिंना १५० रुपये देणं हे संयुक्तिक ठरतं. आणि या पैशातच तो त्याला हवं तितकं धान्य त्याच्याकडे धान्य असेलच तर इतर काही किराणा सामान घेऊ शकतो.” म्हणूनच आपल्याला आपल्या सरकार व्दारे अश्या धारकांना धान्याच्या ऐवजी रक्कम दिली जाणार आहे .

Leave a Comment