Soybean Pik Vima: खरीप पिकविमा 2022 सरसकट मंजूर झाला, शासनाचा निर्णय आला |हेक्टरी 27 हजार रुपये पीक विमा वाटप सुरू झाले आपला महाराष्ट्र|

Soybean Pik Vima: Kharif Pik Vima 2022 has been approved, the government has decided | Hectare 27 thousand rupees crop insurance distribution has started Apa Maharashtra |

Soybean Pik Vima : नमस्कार सर्व शेतकरी बांधवांनो तर आपल्या महाराष्ट्र सरकारने 2022 मध्ये पीक विम्यासाठी पैसे देण्याचा निर्णय घेतलेला आहे. तर तथापि, आम्ही सर्व सविस्तर तुम्हाला एका लेखा मधे त्या निर्णयाच्याबद्दल संपूर्ण अधिक माहिती सांगणार आहोत. आणि सर्वच तपशील हा जाणून घेण्याकरिता तुम्ही हे आर्टिकल शेवटपर्यंत वाचा.

तर गेल्या वर्षी आपण जुलै, ऑगस्ट व सप्टेंबर या महिन्या मधे आपल्या महाराष्ट्रा मधे भरपूर पाऊस हा पडला. तर त्यामुळेच सर्व आपल्या शेतकऱ्यांच्या पिकांचे अत्यंत नुकसान हे झाले. आणि आपले शेतकरी प्रचंड अश्या आर्थिक अडचणी मधे सापडले होते. पण आता मात्र, तर आपल्या या महाराष्ट्र मधे महाराष्ट्र सरकारने आपल्या संपूर्णच शेतकरी बांधवांना त्यांच्या या सर्व आर्थिक अडचणीमधून बाहेर काढण्या च्यासाठी सर्व पीक विमा हा देण्याचा निर्णय हा घेतलेला आहे. तर 13 जानेवारी 2023 या रोजी निर्णय हा सरकारद्वारे घेण्यात आलेला आहे.

शासन निर्णय पहा तर सर्व माहिती सविस्तर

आपल्या भारतीय या कृषी विम्याच्या कंपनीला 724 इतक्या कोटी रुपयांच्या सर्वत्रच पीक विम्याची हप्त्यांसाठी उर्वरित अशी राज्य वाटप आणि अनुदान हे वितरीत करण्याची पूर्ण परवानगी ही देण्यात आलेली आहे. आणि हा सर्व पैसा फक्त 2022 च्याच खरीप हंगामासाठीच वापरला जाऊ शकतो. तर इतर कोणत्याही हंगामाकरिता हे पैसे वापरणे शक्य नाही. आणि सदरच ही रक्कम खरीप हंगाम 2022 या करिता वितरितही करण्यात येत असून तर हा त्याचा सर्व जो काही वापर आहे यापूर्वीच्या इतर सर्व हंगामा करिता अनुज्ञेय अशणार नाहीच.
Soybean Pik Vima

आपल्या या सर्वच खरीप पिक विमा 2022 आपल्या महाराष्ट्रातील सरकारने सरसकटच मंजूर केलेला आहे. आणि त्यामुळेच आपल्या या राज्यामधील सर्वच आपले शेतकरी हे खूपच आनंदित झालेले आहेत. आणि तसेच आपल्या सर्व शेतकऱ्यांनी गेल्या आठवड्या मधे पीक विमा हा संरक्षण खरेदी हे केलेले होते आणि म्हणूनच तर त्यांच्या सर्व बँक खात्या मधे सरकार विमा कंपनीच्या कडून पैसे जमा झालेले आहे. तर येनाऱ्या या काही दिवसां मधे पैसे हे आपल्या सर्वच शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यामधे जमा हे होतीलच. आणि तसेच ज्या सर्वच महाराष्ट्रातील शेतकरी बांधवांना सर्व पैसे हे मिळतील व त्यांची यादी पण त्यांच्या ठिकाणावरच आधारित आहेत. आणि याद्या या पाहण्या करिता तुम्ही खालील लिंक दिलेली आहे तर सर्वांनी. त्या लिंक वरती क्लिक करूनच तुम्ही या खरीप पिक विम्याची सविस्तर पने लाभार्थी यादीही बघू शकतात.
Soybean Pik Vima

अधिक माहितीसाठी इथे क्लिक करा

Leave a Comment