SSC & HSC Exams: सर्व विद्यार्थ्यांची परीक्षा केंद्र प्रवेशाच्यावेळी झडती घेणार; आपल्या महाराष्ट्रात दहावी व बारावीच्या परीक्षेकरीता आढावा बैठक

SSC & HSC Exams: All students will be searched at the time of examination center admission;  Review meeting for 10th and 12th examination in Maharashtra

SSC & HSC Exam Maharashtra State 2023 : कॉपीमुक्त |copy free| अश्या अभियानाची प्रभावीपणे अंमलबजावणी ही करण्याचे निर्देश औरंगाबादच्या जिल्हाधिकारी आस्तिक कुमार पांडेय यांनी दिलेले आहे.

SSC & HSC Exams: उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र ही परीक्षा म्हणजेच बारावीच्या परीक्षा ह्या 21 फेब्रुवारी तर तसेच माध्यमिक शालांत प्रमाणपत्र या परीक्षा म्हणजेच दहावीच्या या परीक्षा 2 मार्चच्यापासून सुरु होत आहेत. आणि तसेच या कालावधीमधे परीक्षाच्या केंद्रांवर होणारे सर्व गैरप्रकार हे रोखण्याच्यासाठी आणि तसेच विद्यार्थ्यांनी भीतीमुक्त वातावरणात हे परीक्षा देण्याच्य्यासाठी सर्व संबंधित या यंत्रणांनी कॉपीमुक्त अश्या अभियानाची प्रभावीपणे अंमलबजावणी ही करण्याचे निर्देश है आपले जिल्हाधिकारी आस्तिक कुमारपांडेय यांनी दिलेली आहे. म्हणून तर दहावी-बारावीच्या परीक्षा या कॉपी मुक्त अश्या वातावरणात पारही पडावी याचदृष्टिने पूर्व तयारी आणि आढावा बैठक ही जिल्हाधिकारी आस्तिक कुमार पांडेय यांच्या अंतर्गत अध्यक्षतेच्या खाली झाली . आणि तसेच यावेळीच काही अश्या महत्वाच्या सूचना या देण्यात आलेल्या आहेत.आणि ज्यामधे प्रत्येकच विद्यार्थ्यांची परीक्षा ही केंद्र ही प्रवेशाच्या वेळी झडती ही घेतली जाणारच असल्याचा निर्णय पक्का झालेला आहे.

SSC & HSC Exams: उच्च माध्यमिक हे प्रमाणपत्र परीक्षा म्हणजेच बारावीच्या या परीक्षा 21 फेब्रुवारी आणि माध्यमिक शालांत प्रमाणपत्र परीक्षा ही म्हणजेच दहावीच्या परीक्षा या 2 मार्चच्यापासून सुरु या होत आहेत. आणि या कालावधीत मधे परीक्षा केंद्रांवर होणारे गैरप्रकार हे रोखण्यासाठी आणि तसेच सर्व विद्यार्थ्यांनी भयमुक्त या वातावरणामधे परीक्षा देण्यासाठी संबंधित यंत्रणांनी कॉपीमुक्त अभियानाची प्रभावीपणे अंमलबजावणी पण करण्याचे निर्देश जिल्हाधिकारी आस्तिक कुमार पांडेय यांनी दिले आहेत. तर दहावी-बारावीच्या परीक्षा ही कॉपी मुक्त वातावरणात पार पडावी म्हणूनच यादृष्टिने पूर्व तयारी ही आढावा बैठक आणि जिल्हाधिकारी आस्तिक कुमार पांडेय यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. तसेच यावेळी काही महत्वाच्या सूचना पण देण्यात आलेल्या आहेत. तर ज्यात प्रत्येक विद्यार्थ्यांची परीक्षा केंद्र प्रवेशावेळी झडती घेतली जाणार असल्याचा निर्णय पण झाला आहे.

मात्र यावेळी बोलताना जिल्हाधिकारी हे पांडेय म्हणाले की, कॉपीमुक्त या वातावरणामधे सर्व विद्यार्थ्यांना परीक्षा ही देता यावी यासाठी सर्वच संबंधीत या परीक्षाच्या केंद्र संचालकांनी तसेच योग्य ती खबरदारी घेतली पाहिजेत. व सीसीटीव्हीसारख्या आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर हा त्या-त्या परीक्षाच्या केंद्रावर व्हायलाच हवा. आणि परीक्षा देतआसलेल्या प्रत्येकच विद्यार्थ्यांना परीक्षा केंद्रावर आल्यावर अधिकच आश्वासक अश्या वातावरनात देण्याचा त्या-त्या परीक्षा केंद्राने प्रयत्न ही केला पाहिजे, व असे जिल्हाधिकारी आणि आस्तिक कुमार पांडेय यांनी सर्वांनी ठोक पने सांगितलेले आहे.

बैठकीतील अत्यंत महत्वाचे मुद्दे

तर औरंगाबाद या जिल्ह्यात बारावीच्या परीक्षेसाठी एकूण पुर्ण 157 परीक्षा केंद्रावर पुर्ण 60 हजार 425 इतके विद्यार्थी हे परीक्षा देणार आहेत.
आणि तसेच तर दहावीच्या परीक्षेसाठी एकूण पुर्ण 227 इतके परीक्षा केंद्रावर 64 हजार 919 विद्यार्थी हे परीक्षेला बसणार आहेत.
तर परीक्षा केंद्राच्या 50 मीटरच्या आत हे अनाधिकृत व्यक्तींना प्रवेश नसणार.
तर परीक्षा केंद्रावर कलम 144 या अंतर्गत तर प्रतिबंधात्मक आदेश पण देण्यात आलेले आहेतच.

तर 100 टक्के विद्यार्थ्यांची परीक्षाही केंद्रांवर प्रवेश हा करण्याच्यावेळी झडती ही घेण्यात येणार आहे.
आणि पोलीस पाटील, तसेच कोतवाल व शाळेच्या कर्मचाऱ्यांकडून सर्व मुलांची तपासणी आणि अंगणवाडी सेविका, मदतनीस व शाळेंच्या सर्व महिला कर्मचाऱ्यांकडून मुलींची तपासणी ही करण्यात येणार आहे.
तर सर्व परीक्षा केंद्रावर बैठे पथके ही परीक्षा आधी एक तास ते परीक्षेनंतर एक तास (उत्तर पत्रिका ही ताब्यात घेई पर्यंत) उपस्थित राहतील.
तर शिक्षण विभागाची एकूण 06 भरारी पथके ही परीक्षा केंद्रांना भेटीदेण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेली आहेत.
तर महसूल या विभागाची 10 पथके परीक्षाच्या केंद्रावर भेटीदेण्यासाठी स्थापन केलेली नियोजलेले आहेत.
तसेच मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी तर तालुका निहाय संपर्क अधिकारी म्हणून सर्व खाते प्रमुखांच्या नेमणुकाह्या केलेल्या आहेतच.
तर परीक्षा केंद्रावर जिल्हाधिकारी, आणि पोलीस अधीक्षक आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी तर यांनी सर्वांनी भेटी देण्याचे व्यवस्थित प्रकारे नियोजन हे करण्यात आलेले आहे.
परीक्षा आकडेवारी!!!!!!!
बारावी परीक्षा :- वेळ 21 फेब्रुवारी ते 21 मार्च
परीक्षा केंद्रांची आकडेवारी:-157
परीक्षेस प्रविष्ट असणाऱ्यांची सर्व विद्यार्थी संख्या :-60425
परीक्षकांची एकूण संख्या :-21

दहावी परीक्षा वेळ:- 2 मार्च ते 25 मार्च
परीक्षा केंद्राची एकूण संख्या :-227
परीक्षेस प्रविष्ट विद्यार्थी संख्या :-64919
परीक्षकांची एकूण संख्या :-21

Leave a Comment