Wheat Rate maharashtra Today 2023 शेतकऱ्यासाठी दिलासादायक बातमी नव्या गव्हाच्या भावात झाली झपाट्याने तिप्पट वाढ

Wheat Rate maharashtra Today 2023 शेतकऱ्यासाठी दिलासादायक बातमी नव्या गव्हाच्या भावात झाली झपाट्याने तिप्पट वाढ

Wheat Rate maharashtra Today 2023

नमस्कार सर्व शेतकरी बांधवांना ते तुमच्यासाठी अतिशय आनंदाचे आणि महत्त्वाची बातमी आलेली आहे महाराष्ट्रातील गव्हाचे किमतीमध्ये आज आपल्याला झपाट्याने वाढ होताना दिसत आहे गव्हाच्या भावामुळे सर्व शेतकऱ्यांना दिलासा मिळालेला आहे तर नेमकं गहू सध्याच्या स्थितीला मार्केटला किती क्विंटल जात आहेत. सर्व माहिती आपण या पोस्टमध्ये बघण्याचा आवश्यकता ही पोस्ट शेवटपर्यंत वाचा म्हणजे तुम्हाला सर्व माहिती सविस्तर कळेल .

मित्रांनो गहू हे अस धान्य आहे की ज्याला धान्यांच्या बाबतीमध्ये सर्वात उच्च दर्जा मिळालेला आहे .आणि सर्वात वापरल्या जाणार हे धान्य आहे. Wheat Rate Today

सध्याच्या बाजार दरांनुसार, महाराष्ट्रामध्ये गव्हाची कमाल किंमत ५६०० INR/क्विंटल आहे, तर महाराष्ट्रात सर्व जातींसाठी किमान दर १५०० INR/क्विंटल आहे. तर variety साठी सरासरी किंमत 2333 INR/क्विंटल आहे. महाराष्ट्र गव्हाचे दर, भाव 2023 (महाराष्ट्र गव्हाचे दर,भाव)

हेही पहा 👀 👉आत्ता पर्यंतची सर्वात मोठी बातमी आत्ता नाही तर कधीच नाही शेतकरी संप आजपासून सुरु 20 मार्च .

👇👇👇

कुसुम सौर पंप वितरण योजना 2023


खालील टक्के मध्ये तुम्ही महाराष्ट्रातील सर्व जिल्ह्यांमध्ये गव्हाची प्राईस बघू शकता प्रत्येक मार्केट नुसार आजच्या नव्या गव्हाची किंमत काय आहे सविस्तर खालील तक्त्यात तुम्ही बघू शकता. 🌾👇

राज्य जिल्हा बाजार ( मार्केट)शेतमाल – .Commodity व्हरायटी ( गहू विविधता.variety) तारीखकमीत कमी भाव किमंत जास्तीत जास्त भाव किंमत सरासरी किंमत
महाराष्ट्र ठाणे कल्याण गहूशरबती 21/03/2023350040003750
महाराष्ट्रनाशिक साताना गहूइतर21/03/2023195127652460
महाराष्ट्रअमरावती अमरावती गहू147 सरासरी 21/03/2023200022502125
महाराष्ट्रअकोला अकोलागहूइतर21/03/2023215023302240
महाराष्ट्रहिंगोली हिंगोली गहूशरबती21/03/2023220027302465
महाराष्ट्रवर्धा हिंगणघाट गहूइतर21/03/2023180022002000
महाराष्ट्रलातूर छाकुरगहूइतर21/03/2023181020001887
महाराष्ट्रजळगाव जळगांव (मासावत)गहू147सरासरी 21/03/2023230023002300
महाराष्ट्रसोलापूरकरमाळा गहूइतर21/03/2023180026112200
महाराष्ट्र
महाराष्ट्र
अहमदनगर
अहमदनगर
जामखेड
संगमनेर
गहू
गहू
महाराष्ट्र 2189
इतर
21/03/2023200025002250
महाराष्ट्रसोलापूरसंगमनेर गहूइतर21/03/2023220022002200
महाराष्ट्रबीडमाजलगाव गहूइतर21/03/2023190028502650
महाराष्ट्रअमरावतीमोर्शीगहूइतर21/03/2023195021002025
महाराष्ट्रनांदेड मुखेड गहूइतर21/03/2023210023002200
महाराष्ट्रजळगाव पाचोरागहूइतर21/03/2023190025052300
महाराष्ट्रनागपुरकटोळ गहूइतर21/03/2023190022242050
महाराष्ट्रवर्धा आष्टी (कारंजा)गहूइतर21/03/2023195023052050
महाराष्ट्रनांदेड भोकड गहूइतर21/03/2023193023262130
महाराष्ट्रअहमदनगर जामखेड गहूइतर21/03/2023200022002100
महाराष्ट्रऔरंगाबाद औंगाबाद गहूइतर21/03/2023210025502325
महाराष्ट्रठाणे पालघर गहूइतर21/03/2023305030503050
महाराष्ट्रअहमदनगर कोपरगाव गहूइतर21/03/2023191125002199
महाराष्ट्रहिंगोलीहिंगोली (कानेगाव नाका)गहूइतर21/03/2023190021002000
महाराष्ट्रबीडगेवराईगहूइतर21/03/2023169926002200
महाराष्ट्रनाशिकमालेगावगहूइतर21/03/2023160026262300
महाराष्ट्रबुलढाणा नांदुरागहूइतर21/03/2023380025502550
महाराष्ट्रपुणेपुणेगहूशरबती21/03/2023199048004300
महाराष्ट्रनाशिकदेवाळा गहूमहाराष्ट्र 218921/03/2023199525052100
महाराष्ट्रजळगावरावेरगहूइतर21/03/2023200020001995
महाराष्ट्रअहमदनगरशेवगाव (बोधेगाव)गहूमहाराष्ट्र 218921/03/2023198026202000
महाराष्ट्रबुलढाणा चिखलीगहूइतर21/03/2023195022102300
महाराष्ट्रवाशीम कांरंजागहूइतर21/03/2023202020702125
महाराष्ट्रनागपुर सावनेर गहूइतर21/03/2023245026002050
महाराष्ट्रअमरावतीअमरावती गहूइतर21/03/2023222925912575
महाराष्ट्रजळगावधरणगावगहूइतर21/03/2023208123612455
महाराष्ट्रनाशिक लासलगाव ( निफाड)गहूमहाराष्ट्र 218921/03/2023250028002150
महाराष्ट्रबीडकाजी गहूइतर21/03/2023320035002751
महाराष्ट्रनागपुरनागपुरगहूइतर21/03/2023198025753425
महाराष्ट्रजळगाव चाळीसगावगहूबन्सी 21/03/2023190026002140
महाराष्ट्रधुळे धुळेगहूइतर21/03/2023210025002350
महाराष्ट्रपरभणीगंगाखेडगहूइतर21/03/2023230130302300
महाराष्ट्रउस्मानाबाद मुरीमगहूइतर21/03/2023200025002666
महाराष्ट्रबीडकिल्ले धरुरगहूइतर21/03/2023185023492500
महाराष्ट्रअहमदनगरराहाता गहूइतर21/03/2023200021422071
महाराष्ट्रनागपुर नागपुरगहूमहाराष्ट्र 218921/03/2023270056002107
महाराष्ट्रमुंबई मुंबई गहूइतर21/03/2023180029214150
महाराष्ट्रबीडबीडगहूइतर21/03/2023196624252427
महाराष्ट्रजालनापरतूरगहू21/03/2023240125012300
महाराष्ट्रसोलापूर कुरवाडी गहू21/03/2023216023502451
महाराष्ट्र | जळगाव |. अमळनेर गहू. – |. | 21/03/2023 |.2160 |. 2350 |. 2350

Q.1. गव्हाचे भाव आजचे महाराष्ट्र today’s wheat Rate maharastra?

Ans : महाराष्ट्रामध्ये गव्हाची कमाल किंमत ५६०० INR/क्विंटल आहे,

Q.2.महाराष्ट्रात सर्व गव्हाच्या जातींसाठी किमान दर किंमत किती आहे What is the minimum price for all wheat varieties in Maharashtra?

Ans :दर १५०० INR/क्विंटल आहे

Q.3. गव्हाच्या variety साठी सरासरी किंमत किती आहे What is the average price for wheat variety?

Ans :सरासरी किंमत 2333 INR/क्विंटल आहे.

Q.4.महाराष्ट्र गव्हाचे दर, भाव 2023 Maharashtra Wheat Rates, Price 2023?

Ans : सर्वात जास्त काही ठिकाणी जास्तीत जास्त किंमत=५६०० INR/क्विंटल

Q.5.सर्वात कमी किंमत गहू महाराष्ट्र Lowest Price Wheat Maharashtra?

Ans :१५०० INR/क्विंटल

Leave a Comment